O podjetju | Storitve | Vzdrževanje | Čiščenje | Meritve in pregledi | Montaža in novogradnje | Projektiranje | Oprema za čiščenje
Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov
Projektiranje in novogradnja prezračevalnih sistemov
Higienske prezračevalne naprave in oprema


Obvezno branje za:
Vzdrževanje in prezračevanje stanovanjskih objektovslika: rekupearacijaka komora na podstrešju


Ali pasivne hiše res ubijajo?!

Ja, večinoma ubijajo in to zelo, zelo počasi. Delujejo po principu vrele vode in žabe. Torej, če vržete žabo v mrzlo vodo, ki jo postopoma segrevate, žaba tega ne opazi in jo boste počasi skuhali, ne da bi se ona sploh poskušala rešiti. Nekaj podobnega se dogaja z lastniki pasivnih hiš. Imate dom, ki je energetsko varčen, vendar je kot tempirana bomba, ki čaka, da bo eksplodirala.

Pasivne hiše svoje nizke toplotne izgube opravičujejo tudi na račun prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Omenjeni prezračevalni sistemi so se izkazali za pravo leglo mikroorganizmov in nečistoč, ki jih je zaradi napačnega projektiranja in gradnje prezračevalnega sistema nemogoče ali zelo težko odstraniti. Na splošno so omenjeni prezračevalni sistemi zelo slabo vzdrževani, kar lahko še resneje ogrozi vaše zdravje. Vsaka medalja ima dve strani in tokrat smo Vam nastavili tisto, o kateri Vam prodajalci hiše ne bodo nič povedali. V najslabšem primeru Vam bodo rekli, da se prezračevalni sistem vzdržuje sam, mogoče boste izvedeli še za menjavo zračnih filtrov in servisiranje klimatske rekuperacijske enote. Vse skupaj pa naj bi bil zanemarljiv strošek v primerjavi s toplotnimi prihranki, kar ne drži. Celostno vzdrževanje prezračevalnega sistema je lahko zanemarljiv strošek, če se sploh zavedate, kako je treba vzdrževati prezračevalni sistem.

V nadaljevanju navajamo izjave proizvajalca pasivnih hiš:

»… Zračni sistem z rekuperacijo skrbi za stalen svež zrak brez povzročanja prepiha (vhodna temperatura zraka v prostor ni pod 17 °C) in ne da bi morali stanovalci dejavno skrbeti zanj. Potreba svežega zraka po DIN 1946 (30 m³/h na osebo v zgradbi) naj praviloma pri obratovanju ne bi bila prekoračena, sicer bi bil pozimi zrak v prostoru presuh. Takšne naprave ni dovoljeno zamenjati s klimatsko napravo, iz higienskih razlogov se je treba izogniti vlaženju zraka znotraj zračnega sistema …«

»Da, za prezračevalni sistem MORAJO STANOVALCI DEJAVNO SKRBETI, kajti, če imate zrakotesno hišo, ste odvisni ZGOLJ IN SAMO OD PREZRAČEVALNEGA SISTEMA, ki ga morate zelo dobro sami poznati in ga znati tudi v določeni meri vzdrževati. V nasprotnem primeru bo vaša pasivna hiša negativno vplivala na vaše zdravje. Ubijala vas bo počasi in pri tem se boste še dobro počutili, vse dokler vaš obrambni mehanizem ne bo popustil. Zdravnik Vam bo postavil različne diagnoze, vendar vzrok bolezni največkrat tiči v neugodnih notranjih klimatskih razmerah v prostoru. Kje so tu šele otroci in starejši, ki so še posebej občutljivi?!

Ste že slišali za simptom bolnih zgradb, boleznih prezračevanja?

Zrak v zaprtih prostorih je tudi do stokrat bolj onesnažen, kot je zrak na prostem. Poleg prašnih organskih delcev najdemo v bivalnih prostorih lahko še plesni, viruse, bakterije, katerih koncentracije na enoto presegajo dovoljene meje. Potem so tu še nevarni plini, kot so radon, CO, ozon ... Z delovanjem prezračevalnega sistema prihaja do nalaganja prašnih oblog po kanalskih vodih, ki lahko predstavljajo odlično gojišče za nemoten razvoj mikroorganizmov, katerih trose in spore tako vsakodnevno z dovedenim prahom vdihavamo, ne da bi se tega sploh dobro zavedali.


Poglejmo, na kaj vse moramo biti pozorni pri gradnji hiše z vgrajenim prezračevanjem:


NIZKOENERGIJSKI OBJEKTI - teoretično izračunana poraba med 15 in 30 kWh/m2a

Pred začetkom gradnje hiše opozorite arhitekta in projektanta na higiensko problematiko prezračevalnih sistemov. Prostora za prezračevalne kanalske vode je v hiši običajno malo. Kanalski vodi so zato ozki, zazidani ali oblečeni v t.i. knauf plošče. V večini primerov so nedostopni. Klimatski sistem je ponavadi na podstrehi in ni izdelan v higienski izvedbi. Zajem in izpust zraka sta velikokrat preblizu. Menjava zračnih filtrov je največkrat preredka.
Celoten prezračevalni sistem v hiši mora biti fizično dostopen prek revizijskih pokrovov. Klimatska komora pa se mora enostavno odpirati, da lahko nemoteno vzdržujemo posamezne komponente. Počasi se v prezračevalnem sistemu začne nabirati prah, ki je odlično gojišče za plesni in bakterije, pri tem pa že lahko govorimo o sindromu t. i. bolnih stavb, kar je strup za ljudi, ki živijo v takšni hiši.
Ne verjemite vsem, kar Vam povedo. Druga plat medalje prezračevalnih sistemov v hišah je namreč bistveno bolj črna, kot Vam jo običajno predstavljajo in nikakor ne gre brez celostnega vzdrževanja.
Nizkoenergijske hiše zahtevajo ustrezno arhitekturno zasnovo, poglobljeno analizo energijske bilance objekta in ustrezen sistem strojne opreme. Ti objekti imajo zelo nizke toplotne izgube, saj je njihov ovoj zelo dobro toplotno izoliran, vgrajena so okna s posebnimi emisijskimi nanosi in plinskim polnjenjem, prezračevanje se vrši mehansko prek toplotnega izmenjevalca (rekuperatorja), ogrevalni sistem je nizkotemperaturni, vir energije pa je lahko toplotna črpalka. Bivanjske navade ne smejo pretirano odstopati od projektnih pogojev, predvsem glede zračenja in temperaturnih nivojev. Končna letna bilanca potrošnje energije je vzpodbudno majhna, pri zelo nizkoenergijskih hišah lahko celo zanemarljiva. Bodite zelo pozorni na letne preglede prezračevalnega sistema, pogosto menjavo filtrov in po potrebi izvedbo mikrobiološke analize kakovosti zraka.PASIVNA HIŠA - teoretično izračunana poraba do 15 kWh/m2a

Pred začetkom gradnje hiše opozorite arhitekta in projektanta na higiensko problematiko prezračevalnih sistemov. Prostora za prezračevalne kanalske vode je v hiši ponavadi malo. Kanalski vodi so zato ozki, zazidani ali oblečeni v t.i. knauf plošče. V večini primerov so nedostopni. Klimatski sistem je ponavadi na podstrehi in ni izdelan v higienski izvedbi. Zajem in izpust zraka sta največkrat preblizu. Menjava zračnih filtrov je pogosto preredka.
Celoten prezračevalni sistem v hiši mora biti fizično dostopen prek revizijskih pokrovov. Klimatska komora mora biti enostavna za odpiranje, da lahko nemoteno vzdržujemo posamezne komponente. Počasi se v prezračevalnem sistemu začne nabirati prah, ki je odlično gojišče za plesni in bakterije, pri tem pa že lahko govorimo o sindromu t. i. bolnih stavb, kar je strup za ljudi, ki živijo v takšni hiši.
Ne verjemite vsem, kar Vam povedo. Druga plat medalje prezračevalnih sistemov v hišah je namreč bistveno bolj črna, kot Vam jo ponavadi predstavljajo in nikakor ne gre brez celostnega vzdrževanja.
Če nadgradimo nizkoenergijsko hišo še za eno stopnjo v vseh energijsko pomembnih segmentih lahko postavimo t.i. pasivno hišo. Izraz pasiven pomeni nedejaven, v primeru hiše lahko rečemo samozadosten, torej energijsko neodvisen. To seveda ni povsem res, saj tudi za pogon ventilatorjev, kompresorjev oz. črpalk potrebujemo električno energijo. Mora pa pasivna hiša shajati brez fosilnih goriv in to je tudi enoten pogoj, ki ga stroka postavlja pri pasivni gradnji. Arhitektura pasivne hiše naj bi zagotavljala ugodno oblikovno število (kocka), stene, streha in temeljna plošča morajo biti izdatno toplotno izolirane. Uporabljajo se praktično največje debeline toplotnih izolacij, npr. 24 cm na fasadi, 20 cm na tleh in 35 cm v strehi. Okna so strogo pravilno orientirana in visoke kakovosti z vrednostjo Uw < 0,8 W/m2K. Dovoljeno prezračevanje objekta je zgolj prek rekuperatorja. Ogrevanje se vrši nizkotemeraturno – talno, stensko ali prek rekuperatorja z virom toplotne črpalke. Režim obratovanja hiše je natančno določen.
Bivanjske navade moramo v določeni meri prilagoditi objektu in njegovemu sistemu. Bodite zelo pozorni na letne preglede prezračevalnega sistema, pogosto menjavo filtrov in po potrebi izvedbo mikrobiološke analize kakovosti zraka.ENERGIJSKO VARČNI OBJEKTI - teoretično izračunana poraba med 30 in 60 kWh/m2a

To so objekti z največjo uporabno vrednostjo, ki z upoštevanjem pravilne izvedbe osnovnih detajlov delujejo popolnoma brez energetskih težav. Lahko so zgrajeni zelo ekonomično, saj nekaj dodatnih centimetrov pri izolacijskih materialih investicijsko ne pomeni praktično ničesar. Gre torej zgolj za določen nivo zavedanja, ustreznih arhitekturnih rešitev, gradbeno fizikalnega, strojnega in splošnega znanja. Bivanje v takšnih objektih je neomejeno, saj je edino pravilo hitro in intenzivno zračenje v zimskem času. Ti objekti običajno namreč nimajo nadziranega prezračevanja, imajo pa sistem sončnih kolektorjev za pripravo tople vode. Poraba energije za ogrevanje je zmerna oz. nizka, če zagotovimo spodnjo porabo. V kolikor se boste odločili za gradnjo prezračevalnega sistema bodite pozorni na čistočo, toplotno izolacijo in dostopnost prezračevalnega sistema.ENERGIJSKO SPREJEMLJIVI OBJEKTI - teoretično izračunana poraba med 60 in 90 kWh/m2a

Ti objekti zadoščajo minimalnim pogojem, določenim v pravilniku (trenutno iz leta 2002). To so v glavnem objekti grajeni za trg oz. prodajo, katerih namen je čim več zaslužiti. Kakovost objekta je skupaj z vgrajenimi izolacijskimi materiali in ostalo energetsko opremo na meji sprejemljivega. Bivanjske navade niso pomembne. Običajno se pojavljajo težave s toplotnimi mostovi (kondenzacija, plesen), zračenje je naravno z odpiranjem oken, glede na pogoje pa običajno deluje nezadostno. Računi za ogrevanje in hlajenje so visoki. V kolikor se boste odločili za gradnjo prezračevalnega sistema predlagamo predhodno izolacijo hiše, pozorni bodite tudi na čistočo, toplotno izolacijo in dostopnost prezračevalnega sistema.


Delno povzeto po


Papirji in načrti veliko prenesejo, realnost pa je pogosto povsem drugačna.

„Sliši se zanimivo, rad bi dobil več informacij za ...”

„Ja, zadeva je aktualna. Oglasite se pri nas.”

„Ja, zadeva je aktualna. Oglasili bi se pri vas na sestanku.”

Najhitreje gre po telefonu: 031 762 382; Andraž Arnšek, direktor.

Za tiste, ki prisegate na faks: +386 1 561 11 43 ali telefon: +386 1 563 16 04.PREZRAČEVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Gostinski objekti

Industrijski objekti

Stanovanjski objekti


 
 
Klima Arnšek d.o.o   -   Pot v Čeželj 8, 1231 Ljubljana   -   e-mail: arnsek@klimaarnsek.si
Tel: +386 1 563 1603, 563 1604   -   Faks: +386 1 561 1143   -   GSM: 031 762 382, 041 769 911