O podjetju | Storitve | Vzdrževanje | Čiščenje | Meritve in pregledi | Montaža in novogradnje | Projektiranje | Oprema za čiščenje
Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov
Projektiranje in novogradnja prezračevalnih sistemov
Higienske prezračevalne naprave in oprema


Obvezno branje za:
Vzdrževanje in prezračevanje industrijskih objektov

Velika razlika je v gradnji prezračevalnega sistema v objektu, kjer bodo delali ljudje, ali pa bo v tem objektu nameščena le strojna oprema. Zelo pomembno je, kako energetsko potraten ali varčen bo prezračevalni sistem na dolgi rok. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb določa pravila na področju klimatizacije stavb. Mi temu pravilniku dodajamo še interno metodo kontrolno kritičnih točk prezračevalnega sistema (sistem zagotavlja nižje letne stroške rednega vzdrževanja, čist zrak v prostoru in podaljšuje življenjsko dobo prezračevalnega sistema), ki od same projektne dokumentacije, izvedbe del in kasnejšega vzdrževanja celoten prezračevalni sistem drži nad vodo tako po stroškovni kot tudi po ekonomični, to je učinkoviti plati. Zavedati se morate, da se z zagonom prezračevalnega sistema na objektu začne vzdrževanje tega sistema, ki mora biti čim bolj racionalno, ne pa, da je celoten prezračevalni sistem nedostopen, kot Faraon v svoji grobnici. Preberi več »PREZRAČEVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Gostinski objekti

Industrijski objekti

Stanovanjski objekti

 
 
Klima Arnšek d.o.o   -   Pot v Čeželj 8, 1231 Ljubljana   -   e-mail: arnsek@klimaarnsek.si
Tel: +386 1 563 1603, 563 1604   -   Faks: +386 1 561 1143   -   GSM: 031 762 382, 041 769 911