O podjetju | Storitve | Vzdrževanje | Čiščenje | Meritve in pregledi | Montaža in novogradnje | Projektiranje | Oprema za čiščenje
Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov
Projektiranje in novogradnja prezračevalnih sistemov
Higienske prezračevalne naprave in oprema


Obvezno branje za:
Oprema za čiščenje prezračevalnih sistemovPodjetje Lifa Air Ltd. je razvilo izdelke, ki so namenjeni pregledu, čiščenju, dezinfekciji okroglih in štirioglatih kanalskih prezračevalnih sistemov. Podjetje Klima Arnšek dodaja izdelke, ki dopolnjujejo našo celotno ponudbo.

Osnovna merila in metode dela so sledeče:
 • merila za čiščenje in rezultate očiščenosti
 • metode za ocenitev očiščenosti
 • načrti za čiščenje
 • optimalna izbira metode za čiščenje
 • izbira orodja in načina dela
 • potrditev očiščenosti in izobraževanje

Onesnažen dovodni kanalski vod v bolnišnici.
Onesnažen dovodni kanalski vod v bolnišnici.

Očiščen kanalski vod.
Očiščen kanalski vod.

Duct Control Mini je premična video/digitalna kamera, vgrajena na mini vozilo, ki ga uporabljamo za video preglede horizontalnih prezračevalnih sistemov ali za:
 • merjenje očiščenosti
 • mikrobiološko analizo
 • merjenje temperature
 • merjenje zračnega pretoka
 • merjenje relativne vlažnosti
 • izbiro vzorcev nečistoč
 • merjenje različnih plinov

Lifa Drop Kamera je video kamera z osvetlitvijo, ki jo uporabljamo za pregled vertikalnih kanalskih vodov.

Special Cleaner 20 je električna naprava za krtačenje z večjim številom pripomočkov. Naprava je idealna za manjše kanale.

Hydmaster je močna hidravlična naprava za krtačenje z možnostjo vgrajene video kamere. S kamero laže nadziramo potek dela. Naprava ima večje število pripomočkov, ki služijo lažjemu delu.

HepaClean 4000 je zmogljiva, nizko tlačna sesalna naprava, ki z ustvarjenim podtlakom odstranjuje nečistoče iz kanalskih vodov. Napravo priključimo na poseben priključek na kanalskem vodu. Ostale odprtine zamašimo, odprte pustimo le odprtine, skozi katere krtačimo. Pretok zraka med 10 in 20 m/s omogoča, da prašni delci potujejo v sesalno napravo. Zrak nato po potrebi speljemo ven iz objekta. V kolikor to ni mogoče, uporabljamo filter Hepa.

EKOLOGIJA PREZRAČEVALNIH SISTEMOV OD A DO ŽEkologija prezračevalnih sistemov

Omenjeni pojem označuje zagotavljanje čistih, mikrobiološko neoporečnih prezračevalnih kanalskih sistemov. Le takšni sistemi omogočajo zdrave bivalne pogoje, zmanjšujejo nevarnost izbruha požara in racionalno vplivajo na manjše število okvar ter porabo električne energije.

Kontrolni pregled prezračevalnih sistemov

Pregled stanja in očiščenosti prezračevalnega sistema izvedemo prek revizijskih pokrovov, zračnih rešetk ali ostalih dostopnih delov. Pomembno je, da iste lokacije posnamemo pred in po čiščenju, da je jasno videna razlika. Predlagamo, da kanalski vod razdelite na kontrolne kritične točke (KKT), ki morajo biti obvezno pregledane.

Stroji in izdelki za čiščenje prezračevalnih sistemov

Podjetje Lifa Air Ltd proizvaja veliko izdelkov za nadzor stanja v kanalskih vodih in celo nadaljuje z raziskavami z namenom, da je storitev čiščenja izvedena čim bolj kakovostno. Lifa Air Ltd je razvila daljinsko vodenega robota in sistem, s katerim lahko izvedemo kontrolni pregled očiščenosti. V podjetju Klima Arnšek smo razvili predvsem izdelke in naprave za čiščenje zelo onesnaženih mastnih, industrijskih in prašnih kanalskih prezračevalnih sistemov, ki niso bili še nikoli ali pa so bili zelo redko čiščeni. Ponujamo vam torej kombinacijo prakse in teorije v najboljši možni meri.

Štirideset odstotkov nečistoč pride v zaprte prostore prek prezračevalnega sistema. Prileganje filtrov v dovodnem prezračevalnem sistemu je ponavadi neustrezno, onesnažen zrak pa tako nemoteno potuje mimo filtrov. Opažamo tudi veliko neustreznih filtrov. Uporabljali naj bi G5 in F9 kombinacijo filtrov. Čas menjave filtrov je ponavadi predolg (priporočljivo je vsaj 4-krat letno). Predfiltri so ponavadi še vedno prej znanstvena fantastika, kot realnost. Prav zaradi teh dejavnikov se v prostor vnašajo prašni delci, ki se nabirajo po celotnem prezračevalnem sistemu. Nečistoče se v prezračevalnih sistemih nabirajo že med proizvodnjo (oljne obloge), skladiščenjem (prašne obloge) in montažo (gradbeni ostanki).

Nečistoče, ki se nahajajo v celotnem prezračevalnem sistemu, predstavljajo hrano za mikroorganizme (plesni, bakterije) in lahko v povečanih koncentracijah zelo negativno vplivajo na zdravje ljudi v zaprtih prostorih. Problemi zaradi onesnaženega dovodnega zraka izvirajo predvsem iz neustreznega vzdrževanja in ustrezno obravnavanega prezračevalnega sistema. V prezračevalnih kanalih lahko najdemo mavčne plošče, žice, preperelo izolacijo, pesek, gojišča plesni, vodo, kupe prahu, kar vse povzroča katastrofalne bivalne razmere.

Pregled nečistoč (po vzrokih in času nabiranja nečistoč) v kanalskih vodih

Nečistoče
 • Organski prah
 • Bakterije
 • Plesni
 • Cvetni prah
 • Alge
 • Deli rastlin in insekti
 • Virusi

Neorganski prah
 • Talni neorganski prah
 • Težke kovine
 • Cementni prah
 • Kovinski prah
 • Olja
 • Neorganska vlakna
 • Mazalna mast in maščobe

Vzrok onesnaženja
 • Organskega izvora
 • Industrijski proces
 • Ptiči
 • Hladilni stolpi
 • Vodni sistemi
 • Vlažilci zraka
 • Vlažni materiali
 • Industrija
 • Pocinkana pločevina, neti, vrtanje
 • Zvočna in toplotna izolacija iz steklene volne
 • Promet
 • Motorji, ventilatorji
 • Oblačila

Kdaj prihaja do onesnaženja
 • Delovanje sistema
 • Servisiranje, vzdrževanje sistema
 • Menjava, nemenjava zračnih filtrov
 • Skladiščenje, izdelava sistema
 • Montaža sistema
 • Delovanje sistema
 • Servisiranje, vzdrževanje sistema
 • Menjava, nemenjava zračnih filtrov
 • Skladiščenje, izdelava sistema
 • Montaža sistema

Ali se sploh zavedamo, kakšen živalski vrt lahko imamo v prezračevalnih sistemih?

Na primer, če ptičji iztrebki pridejo v prezračevalni sistem, lahko vsebujejo nevarne plesni in bakterije. V prezračevalnih sistemih najdemo celo podganja gnezda in gnezda ptičev, recimo golobov, kar predstavlja veliko nevarnost za ljudi, ki prebivajo v objektu.

Pravilniki, glede čiščenja in ekologije prezračevalnih sistemov

V Sloveniji veljajo sledeči pravilniki in zakoni na področju posredne in neposredne ekologije prezračevalnih sistemov:

V dovodnih prezračevalnih sistemih se ponavadi nahajajo ostanki gradbenega materiala, prašne in oljne obloge, obloge strupenih plinov in mikroorganizmi. V odvodnih kanalskih vodih poleg naštetega najdemo še maščobne, debelejše oljne in različne organske ali neorganske obloge. Takšni prezračevalni sistemi predstavljajo veliko POŽARNO, ZDRAVSTVENO, HIGIENSKO, EKONOMSKO IN MIKROBIOLOŠKO nevarnost za uporabnike in upravnike stavbe. Z rednimi pregledi prezračevalnih sistemov te pomanjkljivosti odpravljamo.

Kako pogosto pregledujemo in čistimo prezračevalne sisteme?

Upoštevajoč zakonska določila iz Finske morajo biti prezračevalni sistemi očiščeni vsaj enkrat letno zaradi požarne nevarnosti, in sicer v:
 • gostinskih objektih
 • industrijskih objektih, kjer se v kanalskih vodih nahajajo vnetljive snovi (olje, prašne obloge)
 • objektih, kjer se izdelujejo ali uporabljajo vnetljive tekočine in material

Naslednji prezračevalni sistemi morajo biti pregledani vsaj na vsakih 5 let:
 • bolnišnice, lekarne, različni negovalni ali varstveni domovi
 • hoteli, zdravilišča, večji gostinski objekti


Finska zakonodaja določa tudi stopnjo onesnaženosti prezračevalnega sistema.

Poznamo dva razreda: C1 in C2, ki se uporabljata za nove prezračevalne sisteme. Razred C1 narekuje optimalno čistočo prezračevalnih sistemov, medtem ko razred C2 velja za objekte, kjer ni zahtevana izredna čistoča prezračevalnih sistemov.

Povprečna koncentracija prašnih delcev v prezračevalnih sistemih pred montažo ali prodajo ne sme presegati 1,0 g/m2 v razredu 1, in ne več kot 2,5 g/m2 v razredu 2.

Dovodni prezračevalni sistemi morajo biti očiščeni vsaj vsakih 5 let, če je povprečna koncentracija prahu večja kot 2,0 g/m2 in v razredu 1, ter večja kot 5,0 g/m2 v razredu 2. 
 
Klima Arnšek d.o.o   -   Pot v Čeželj 8, 1231 Ljubljana   -   e-mail: arnsek@klimaarnsek.si
Tel: +386 1 563 1603, 563 1604   -   Faks: +386 1 561 1143   -   GSM: 031 762 382, 041 769 911