O podjetju | Storitve | Vzdrževanje | Čiščenje | Meritve in pregledi | Montaža in novogradnje | Projektiranje | Oprema za čiščenje
Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov
Projektiranje in novogradnja prezračevalnih sistemov
Higienske prezračevalne naprave in oprema


Obvezno branje za:
Meritve in pregledi prezračevalnih sistemovslika: meritve in pregledi klima in prezračevalnih naprav


Prezračevalni sistemi so v hiši, nekaj ropota v strojnici. Že tako imamo dosti drugih skrbi in zdaj nam boste pa še vi nekaj merili. Kaj mi pomagajo meritve, če se potem nič ne spremeni.
To so bile besede hišnika v osnovni šoli.

Z rednimi meritvami in pregledi prezračevalnih sistemov zagotovimo do ostanejo pljuče objekta v dobri kondiciji. Ponavadi onesnažen zunanji zrak dovajamo preko prezračevalnih sistemov v objekte in potem se čudimo če naša stavba boleha za sindromom bolnih stavb. Filtri so velikokrat le za okras. V zaprtih prostorih pa dandanes preživimo že 80% svojega časa. Tistih 20% časa, ki ga preživimo zunaj pa ponavadi ne gre brez cigarete ali kake druge razvade.
Zrak, ki ga dovajamo v objekte je brezplačen in zato velikokrat pozabimo, da moramo redno kontrolirati njegovo kvaliteto ter učinkovitost in čistočo prezračevalnih naprav. Zelo pomembne so meritve in pregledi prezračevalnih sistemov pri novogradnjah, kjer lahko dokaj uspešno rešujemo posamezne probleme. Ob zagonu prezračevalnega sistema pa ponavadi čas ni več na naši strani.
V našem podjetju izdamo tudi verificirano potrdilo o higienski ustreznosti prezračevalnega sistema, pred in po čiščenju.

Človeško telo dnevno potrebuje:
 • 1 kg hrane
 • 2 litra vode
 • 15 000 litrov zraka

V stavbah smo namreč živi filtri, ki proizvajamo ogljikov dioksid in vodne hlape, da lahko rastline, ki jih imamo v pisarni v miru tvorijo sladkorje z fotosintezo. Zaprti prostori nam namreč na začetku dajo občutek varnosti, nato pa kar naenkrat doživimo šah mat in nič nam ni jasno.
Pravilniki o prezračevanju stavb in osnovna kmečka logika nam dasta vedeti, da je potrebno prezračevalne sisteme periodično (vsaj 2x letno) pregledati, po potrebi izvesti preventivne meritve ali video preglede prezračevalnega sistema in tako zagotoviti čista pluča objekta. Pri pregledu spomnimo vzdrževalce na pomankljivosti in jim svetujemo pri odpravi napak. Z malo dobre volje vzdrževalcev in zunanjega svetovalca se da veliko narediti.

Storitve pregledov in meritev zajemajo:
 • pregled stanja prezračevalnega sistema in predlogi tehničnih in higienskih izboljšav
 • dokumentiranje stanja prezračevalnega sistema z video kamero
 • kemična in mikrobiološka analiza zraka v prostoru
 • fizikalne meritve pretoka zraka in zračne vlažnosti

Po opravljenem delu izdamo sledeča potrdila:
 • potrdilo o stanju prezračevalnega sistema s predlogi izboljšav
 • higiensko potrdilo o stanju prezračevalnega sistema
 • mikrobiološko potrdilo onesnaženosti prezračevalnega sistema
 • potrdilo o opravljenih fizikalnih meritvah pretoka zraka
 • potrdilo o požarni varnosti„Sliši se zanimivo, rad bi dobil več informacij za ...”

„Ja, zadeva je aktualna. Oglasite se pri nas.”

„Ja, zadeva je aktualna. Oglasili bi se pri vas na sestanku.”

Najhitreje gre po telefonu: 031 762 382; Andraž Arnšek, direktor.

Za tiste, ki prisegate na faks: +386 1 561 11 43 ali telefon: +386 1 563 16 04.


PREZRAČEVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Gostinski objekti

Industrijski objekti

Stanovanjski objektiShema prezračevalnega sistema.


Nečistoče predstavljajo požarno nevarnost.
Nečistoče predstavljajo požarno nevarnost.

Težko dostopen odvodni ventilator otežuje redno vzdrževanje.
Težko dostopen odvodni ventilator otežuje redno vzdrževanje.

V kakšnem stanju je rotor ventilatorja?
V kakšnem stanju je rotor ventilatorja?

Ali vam piha na glavo?
Ali vam piha na glavo?

Kanalski vod je lahko onesnažen že med gradnjo.
Kanalski vod je lahko onesnažen že med gradnjo.
 
 
Klima Arnšek d.o.o   -   Pot v Čeželj 8, 1231 Ljubljana   -   e-mail: arnsek@klimaarnsek.si
Tel: +386 1 563 1603, 563 1604   -   Faks: +386 1 561 1143   -   GSM: 031 762 382, 041 769 911