O podjetju | Storitve | Vzdrževanje | Čiščenje | Meritve in pregledi | Montaža in novogradnje | Projektiranje | Oprema za čiščenje
Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov
Projektiranje in novogradnja prezračevalnih sistemov
Higienske prezračevalne naprave in oprema


Obvezno branje za:
Kaj pravi zakonodajaPravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcem na delovnih mestih (ULRS, št. 89/99) med drugim določa, da mora delodajalec prezračevalne naprave redno čistiti in vzdrževati tako, da delujejo brezhibno.

Zakon o nalezljivih boleznih (ULRS, št. 69/95) med drugim določa, da mora lastnik objekta v skladu s posebnimi predpisi zagotoviti ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih.

Pravilnik o tehničnih normativih za ventilacijske in klimatizacijske sisteme (ULRS), št. 39/89) med drugim določa, da je potrebno klimatski sistem opremiti z odprtinami za čiščenje, redno pregledovati, ter vnetljivi prah in maščobno paro čistiti vsaj vsake tri mesece.

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (ULRS, št. 42/02) med drugim določa, da mora biti zrak v prostoru svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi.


 
 
Klima Arnšek d.o.o   -   Pot v Čeželj 8, 1231 Ljubljana   -   e-mail: arnsek@klimaarnsek.si
Tel: +386 1 563 1603, 563 1604   -   Faks: +386 1 561 1143   -   GSM: 031 762 382, 041 769 911