O podjetju | Storitve | Vzdrževanje | Čiščenje | Meritve in pregledi | Montaža in novogradnje | Projektiranje | Oprema za čiščenje
Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov
Projektiranje in novogradnja prezračevalnih sistemov
Higienske prezračevalne naprave in oprema


Obvezno branje za:
O filtraciji


"Zdrav in svež zrak ni razkošje, ampak vsakodnevna potreba."

Današnja filtracija v prezračevalnih sistemih je velikokrat  nameščena za okras in nima nikakršne veljave.

Zaradi prašnih delcev in nevarnih plinov v zaprtih prostorih letno umre veliko ljudi.  Potrebno je nekaj spremeniti že v osnovi, saj se filtracija zraka ne začne v klimatu, ampak že preden zrak pride v klimatski sistem. Nevarni plini, azbestni prah, mikrobiološko oporečni kanalski vodi so le del ledene gore.

Zrak v zaprtih prostorih je onesnažen z različnimi prašnimi delci, vlakni, plini in mikroorganizmi, katerih prevelike koncentracije so lahko človeku nevarne. S povečevanjem prometa v mestih, z novimi gradbenimi materiali, z laserskimi tiskalniki, novimi aparati  in  z večjim številom zaposlenih na m2 pisarne, se vsakodnevno zastrupljamo veliko bolj kot s cigaretnim dimom.

Bolezni prezračevanja in sindrom bolnih stavb je odgovor na naše neodgovorno početje. Približno 15% bolniških staležev je dokazano posledica vdihavanja slabega zraka v zaprtih prostorih, kar v svetovnem merilu pomeni izpad letnega dohodka za približno 0.8 bilijona evrov.

Mi poznamo bolezni prezračevanja v zaprtih prostorih in z izdelki in nasveti podjetja LIfa in Klima Arnšek vam bodo pri tem pomagali. Izbrali bomo specifične filtre, ki bodo ustrezali vašemu objektu in delovali celo tudi preventivno.


 
 
Klima Arnšek d.o.o   -   Pot v Čeželj 8, 1231 Ljubljana   -   e-mail: arnsek@klimaarnsek.si
Tel: +386 1 563 1603, 563 1604   -   Faks: +386 1 561 1143   -   GSM: 031 762 382, 041 769 911