O podjetju | Storitve | Vzdrževanje | Čiščenje | Meritve in pregledi | Montaža in novogradnje | Projektiranje | Oprema za čiščenje
Celostno vzdrževanje prezračevalnih sistemov
Projektiranje in novogradnja prezračevalnih sistemov
Higienske prezračevalne naprave in oprema


Obvezno branje za:
Mikrobiološka onesnaženost in biološko orožjeBiološki vojni plini

Biološki dejavniki so opredeljeni kot živi organizmi ali toksini, ki so pridobljeni iz živih organizmov in se razširjajo z namenom, povzročanja bolezni pri ciljni populaciji. Razlika med kemičnim orožjem in biološkim orožjem je, da kemične snovi povzročijo neposredno škodo; biološko orožje povzroči bolezni, katerih posledica so težke poškodbe ali celo smrt.

Biološko orožje lahko sestavljajo:
  • bakterije
  • virusi
  • rikecije
  • plesni
  • toksini


Bakterije

Bakterije so največji povzročitelj različnih bolezni. Poznamo tudi zelo nevarne  oblike kot so  antraks, plague (črna smrt) meliodosis, brucellosis, tularemia in kolera.

Bakterije lahko uničimo  z dezinfekcijo, prevretjem, UV svetlobo in sončno svetlobo. Nekatere oblike, kot na primer antraks in tetanus,  se transformirajo v spore, ki  so zelo odporne na dezinficiente in svetlobo. Nizke temperature in zamrzovanje ne vpliva na bakterije. Bakterije lahko vidimo pod mikroskopom in so velikosti od  0,5 do 5 mikronov.


Virusi

Poznamo zelo trdovratne viruse, ki povzročajo AIDS, hepatitis C, smallpox equine, encephalomyelitis, denque fever, rumeno mrzlico, in psittacosis. To so zelo majhni mikroorganizmi, njihova velikost je približno stotisočkrat manjša kot velikost bakterij in jih ne moremo videti z navadnim mikroskopom.  Bakterije in virusi zahtevajo za svoje razmnoževanje živo tkivo. Virusi so prav tako obstojni na zamrzovanje in sušo.


Rikecije

Rikecije so skupina bakterij, ki živijo v gostiteljivih celicah. Bolezni, ki jih povzročajo bakterije, lahko uporabljajo tudi kot biološko orožje. Te bolezni so: tifus, mrzlica Q, Rocky Mountain Spotted Fever in Tsutsugamushi disease.


Plesni

Plesni, ki povzročajo, bolezni so: coccidial mycosis, nocardiosis, in blastomycosis. Plesni so podobne bakterijam, vendar so bolj odporne na sončno svetlobo in dezinfekcijska sredstva.


Toksini

Toksini povzročajo bolezni, ki so lahko razpršene v vojni kot posledica biološkega orožja; te bolezni so: botulizem, tetanus in diptheria. Nekateri mikrobi sami niso strupeni, vendar proizvajajo strupene toksine. Mikrobi, ki proizvajajo toksine, so našteti zgoraj. Čeprav obstaja več tisoč toksinov, ki škodujejo ljudem, živalim in rastlinam, se jih le nekaj uporablja kot biološko orožje.  

 
 
Klima Arnšek d.o.o   -   Pot v Čeželj 8, 1231 Ljubljana   -   e-mail: arnsek@klimaarnsek.si
Tel: +386 1 563 1603, 563 1604   -   Faks: +386 1 561 1143   -   GSM: 031 762 382, 041 769 911